KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME FORMU

Beyaz Fırın Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ye (Beyaz Fırın) aktarılan kişisel verilerin korunması hakkındaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Beyaz Fırın, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve internet sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Beyaz Fırın, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1-Kişisel verileri toplanmasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta 6698 sayılı Kanun ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da (6563 sayılı Kanun), kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (5237 sayılı Kanun) hükümleri yoluyla da, kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 sayılı Kanun) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2- Kişisel verilerinizin toplanmasında hangi yöntemler kullanılıyor?

www.beyazfirin.com internet sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Beyaz Fırın tarafından işlenmektedir.

Beyaz Fırın’a ait olan www.beyazfirin.com internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına yada sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.beyazfirin.com, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile, gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.beyazfirin.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.beyazfirin.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, internet sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla, site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. www.beyazfirin.com, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

3- İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

www.beyazfirin.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve internet sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım, parolanızı kaydeden ve internet sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve internet sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.beyazfirin.com internet sitesine nereden bağlandığınız, internet sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi internet sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere, internet sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www.beyazfirin.com internet sitesindeki çerezler, ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

4- Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kullanılıyor?

Kişisel verileriniz tarafımızca, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. işlenmişse bilgi talep etme,

 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 6. 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. 6698 Sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

  8- Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olunacağı?

  6698 Sayılı Kanun uyarınca sahip olduğunuz haklar tarafımızca yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun olarak güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

  9- Verinin güncel ve doğru tutulması gerekliliği

  6698 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için, müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde, aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

  10-Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız ?

  Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için ..........@beyazfirin.com e-posta adresinden veya 0 216 …. …. Numaralı telefonumuzdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

  GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

  İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Beyaz Fırın Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Beyaz Fırın) sahibi olduğu www.beyazfirin.com ve/veya sair internet sitelerine ilişkin kişisel veri ve gizlilik politikasını içerir. Beyaz Fırın’ın sahibi olduğu www.beyazfirin.com ve/veya sair internet sitesini ziyaret ederek aynı zamanda üyelik sözleşmesi ve üyelik koşullarını onaylayarak, aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek, müşterilerimize ait ad, soyad, açık adres, e-posta adresi, telefon numarası, demografik veriler, mali veriler vb. veriler, siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Beyaz Fırın adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla, Beyaz Fırın, Beyaz Fırın iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli olarak kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretlerle işlenebilir.

  Beyaz Fırın, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak internet sitesindeki hizmetlerin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitesini kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.

  Beyaz Fırın müşterilerinin, www.beyazfirin.com internet sitesinin mobil versiyonu-aplikasyonunu (akıllı cihaz uygulamasını) kullandığı hallerde, alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil), uygun teknik yöntemler ile alınabilir, ticari amaçlar ile Beyaz Fırın, Beyaz Fırın iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretlerle işlenebilir.

  Müşterilerimiz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Beyaz Fırın’a ulaşarak, kişisel veri kullanımı-işlenmelerinin ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletişimlerinin durdurulmasını talep edebilirler. Müşterilerimizin bu husustaki taleplerinin tarafımıza ulaşmasını müteakip kişisel veri işlemleri ve/veya elektronik ticari ileti gönderimi durdurulur. Ancak yürürlükteki mevzuatın izin verdiği/işlenmesi/saklanması/tutulması zorunlu olan veriler işlenmeye veya ticari elektronik ileti gönderimine devam edilebilir. Müşterilerimiz dilerse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında tarafımıza her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler, yasal azami süreler içinde yerine getirilecek veya hukuki gerekçesi açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

  Beyaz Fırın tarafından müşterilerine, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla çeşitli sosyal, ticari ve sair elektronik iletiler SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks ve diğer elektronik iletişim araçları aracılığıyla gönderilebilir.